top of page

Sbalitelný text je skvělý pro delší názvy a popisy oddílů. Umožňuje lidem přístup ke všemu, co potřebují, zatímco rozvržení je stále přehledné. Propojte svůj text s libovolným prvkem nebo nastavte textové pole, aby se kliknutím rozbalilo. Zde napište text...

1. Čtěte pozorně!

Pro společnost Wix.com je soukromí jejích návštěvníků a uživatelů velmi důležité. Tyto zásady ochrany osobních údajů („zásady ochrany osobních údajů“) proto popisují, jak Wix.com Ltd. společně se svými přidruženými společnostmi po celém světě (dále jen „Wix“, „my“, „nás“, „náš“ a další tvary těchto zájmen) shromažďují, používají a sdílí vaše osobní údaje, a dále vysvětlují práva, která ve vztahu k těmto osobním údajům máte. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na všechny uživatele společnosti Wix, včetně neregistrovaných návštěvníků, registrovaných uživatelů a prémiových uživatelů (společně dále „uživatelé“, „vy“, „vás“, „váš“ a další tvary těchto zájmen) a na všechny služby Wix, včetně našich webů (včetně stránek www.wix.com a jejich subdomén, dále jen „web“ nebo „webové stránky“), webových aplikací („aplikace Wix“), mobilních aplikací („mobilní aplikace“) a souvisejících služeb (společně „služby“). Tyto zásady ochrany osobních údajů nemají převažovat nad podmínkami případné smlouvy, kterou s námi máte uzavřenou, ani nad právy, která máte na základě příslušných zákonů o ochraně osobních údajů.

Před přístupem k našim službám a dříve, než je začnete využívat, si laskavě pročtěte tyto zásady a ujistěte se, že plně rozumíte našim postupům ve vztahu k vašim osobním údajům. Pokud jste se s těmito zásadami ochrany osobních údajů seznámili a plně jim porozuměli, ale přesto s našimi postupy nesouhlasíte, musíte naše služby okamžitě opustit a přestat je jakkoli využívat. Pokud máte ohledně těchto zásad jakékoli dotazy nebo obavy, obraťte se na nás na adrese privacy@wix.com.

Pokud přistupujete k našim službám nebo je využíváte, potvrzujete tím, že jste si přečetli tyto zásady ochrany osobních údajů.

2. Jaké osobní údaje shromažďujeme

2.1. Údaje o uživatelích:

Abychom vám mohli poskytovat služby, musíme shromažďovat osobní údaje týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (dále jen „osobní údaje“). Shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, údaje z vašeho používání služeb a údaje z dalších zdrojů. Shromažďujeme o vás následující typy osobních údajů:

 1. Údaje, které nám poskytnete. Když se zaregistrujete k našim službám, zakoupíte a/nebo registrujete názvy domén, používáte kteroukoli z našich služeb a/nebo pokud nás přímo kontaktujete prostřednictvím jakéhokoli komunikačního kanálu (např. požadavky na službu podpory Wix, e-mail), můžete nám poskytnout osobní údaje, jako například jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo, osobní údaje pro platby (v případě uživatelů placených služeb), osobní údaje, které uvede v komunikaci s námi, nebo osobní údaje obsažené v naskenovaných dokladech totožnosti (např. v občanském nebo řidičském průkazu, v cestovním pase nebo v dokladech o oficiální registraci společnosti).

 2. Údaje, které shromažďujeme, když využíváte služby. Pokud navštívíte, stáhnete si a/nebo využíváte některou z našich služeb, můžeme shromažďovat souhrnné osobní údaje o užívání, například o aktivitě návštěvníka a uživatele při prohlížení služeb a sled jeho interakcí (click-stream) s nimi, teplotní mapy relací a scrollování, neidentifikující osobní údaje o zařízení návštěvníka nebo uživatele, o jejich operačním systému, internetovém prohlížeči, rozlišení obrazovky, nastavení jazyka a klávesnice, poskytovateli internetového připojení, o stránkách, z kterých na příslušnou stránku přišli a na které pokračovali dále, datovací nebo časové razítko apod.

 3. Údaje, které shromažďujeme z jiných zdrojů. Osobní údaje o vás můžeme získávat z externích zdrojů, mimo jiné i) od poskytovatelů zabezpečení nebo poskytovatelů služeb odhalování a prevence podvodů, například za účelem vyloučení uživatelů, kteří jsou spojeni s podvody, ii) ze sociálních sítí; pokud se přihlašujete nebo zaregistrujete pomocí svého účtu na některé sociální síti, pak můžeme od této služby získávat osobní údaje (např. vaše uživatelské jméno, základní osobní údaje z vašeho profilu) a v některých případech můžeme shromažďovat osobní údaje od společností, které se zabývají generováním údajů o potenciálních zákaznících a které nám pomáhají zlepšovat naši nabídku služeb; iii) od reklamních a marketingových partnerů pro účely monitorování, správy a měření našich reklamních kampaní.

Osobní údaje získáváme od vás, když navštívíte nebo používáte naše služby, dále jde o osobní údaje, které shromažďujeme automaticky, a osobní údaje, které získáváme z jiných zdrojů.

2.2. Údaje o uživatelích uživatelů

Můžeme také shromažďovat osobní údaje o návštěvnících a uživatelích webových stránek nebo služeb našich uživatelů (dále jen „uživatelé uživatelů“), a to výlučně jménem našich uživatelů a pro ně (jak je podrobněji popsáno níže v článku 6).

3. Jak tyto osobní údaje využíváme

Vaše osobní údaje používáme pro tyto účely:

 1. k poskytování a provozování služeb;

 2. k dalšímu rozvoji, upravování, rozšiřování a zlepšování našich služeb na základě společných nebo osobních preferencí, zkušeností a obtíží uživatelů;

 3. k poskytování průběžné zákaznické podpory a technické podpory pro naše uživatele;

 4. k tomu, abychom mohli naše uživatele kontaktovat a předávat jim obecná nebo osobní oznámení týkající se služeb nebo propagační sdělení (podrobněji jsou popsána v článku 8);

 5. k aktualizaci, rozšiřování a analyzování našich záznamů pro účely identifikace nových zákazníků;

 6. k usnadnění, sponzorování a nabízení určitých soutěží, akcí a propagačních akcí, ke stanovení způsobilosti účastníků, sledování výkonů, kontaktování vítězů a předávání cen a výhod;

 7. k vytváření souhrnných statistických údajů a dalších souhrnných a/nebo odvozených osobních údajů, které můžeme my nebo naši obchodní partneři využívat k poskytování a zlepšování našich služeb; 

 8. k tomu, abychom vám mohli poskytovat odbornou pomoc, pouze na vaši žádost; 

 9. ke zvyšování zabezpečení našich dat a schopnosti předcházet podvodům a

 10. k tomu, abychom dodržovali příslušné zákony a předpisy.

Vaše osobní údaje využíváme k účelům popsaným v článku 3, pokud:

 1. je využívání vašich osobních údajů z naší strany nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro kroky vedoucí k uzavření smlouvy s vámi (např. abychom vám mohli poskytnout nástroj pro tvorbu webových stránek, abychom vám mohli poskytovat zákaznickou a technickou podporu);

 2. pokud je využívání vašich osobních údajů z naší strany nezbytné pro dodržování příslušných zákonných nebo regulačních povinností, které se na nás vztahují; nebo

 3. pokud je využívání vašich osobních údajů z naší strany nezbytné pro podporu oprávněných zájmů a obchodních účelů (například pro údržbu a zlepšování našich služeb a efektivity služeb Wix při identifikaci technických problémů), pokud je uskutečňována přiměřeným způsobem a respektuje vaše práva v oblasti ochrany soukromí.

Osobní údaje také shromažďujeme a používáme k tomu, abychom mohli uživatele kontaktovat a abychom dodržovali zákony, které se na nás vztahují.

4. Jak vaše osobní údaje sdílíme

Vaše osobní údaje můžeme sdílet s poskytovateli služeb a s dalšími subjekty (nebo jim jinak povolit přístup k nim), a to v níže uvedených případech a uvedenými způsoby:

Externí poskytovatelé služeb: Společnost Wix uzavírá partnerství s řadou vybraných poskytovatelů služeb, jejich služby a řešení doplňují, usnadňují a obohacují naše vlastní služby. Patří mezi ně například hostingové služby a služby pro kolokaci serverů, komunikační sítě a sítě pro doručování obsahu (CDN), služby zabezpečení dat a kybernetické bezpečnosti, služby pro fakturaci a zpracování plateb, registrátoři názvů domén, služby zaměřené na odhalování a prevenci podvodů, služby webové analytiky, služby pro distribuci a monitorování e-mailů, služby pro zaznamenávání relací a vzdálený přístup, služby pro měření výkonnosti, optimalizaci dat a marketingové služby, poskytovatelé obsahu a naši právní a finanční poradci (společně „externí poskytovatel(é) služeb“).

Wix může s externími poskytovateli služeb sdílet pro obchodní účely následující kategorie osobních údajů:

 • Identifikátory, včetně jména, přezdívky, poštovní adresy, jedinečného osobního identifikátoru, online identifikátoru, adresy internetového protokolu, e-mailové adresy, názvu účtu a dalších podobných identifikátorů.

 • Obchodní osobní údaje, například osobní údaje týkající se zakoupených, získaných nebo zvažovaných produktů nebo služeb.

Společnost Wix odpovídá za osobní údaje, které získá v rámci programu Privacy Shield, a za následné předávání třetím stranám, jak je to popsáno v zásadách dohody Privacy Shield. Společnost Wix na základě zásad dohody Privacy Shield zejména nadále nese odpovědnost, pokud externí poskytovatelé služeb zpracovávají jejím jménem osobní údaje způsobem, který je v rozporu se zásadami Privacy Shield, kromě případů, kdy Wix prokáže, že za událost, která byla příčinou škody, nenese odpovědnost.

4.1.

#ItsThatEasy

Osobní údaje našich uživatelů a uživatelů uživatelů můžeme sdílet s různými třetími stranami, například s poskytovateli určitých služeb nebo se zástupci donucovacích orgánů.

Osobní údaje mohou být sdíleny výhradně v souladu s těmito zásadami.

Donucovací orgány, právní požadavky a povinnosti: Společnost Wix může vaše osobní údaje předat nebo je jinak zpřístupnit na základě právních požadavků, například žádosti soudu, soudního řízení, příkazu k prohlídce nebo soudního příkazu, případně v souladu s příslušnými zákony, pokud se v dobré víře domníváme, že nám to zákon ukládá, a o tomto postupu vás můžeme, ale nemusíme informovat.

4.2.

Ochrana práv a bezpečnosti: Společnost Wix může sdílet vaše osobní údaje, pokud se v dobré víře domníváme, že to přispěje k ochraně práv, majetku nebo osobní bezpečnosti společnosti Wix, kteréhokoli z našich uživatelů, uživatelů uživatelů nebo příslušníka široké veřejnosti, a o tomto postupu vás můžeme, ale nemusíme informovat

4.3.

Funkce sociálních sítí a stránky v rámcích: Naše služby zahrnují určité funkce a widgety sociálních sítí a funkce pro jednotné přihlašování, jako například přihlášení pomocí účtů Facebook nebo Google, tlačítka „like“ pro síť Facebook nebo „sdílet“ nebo jiné interaktivní miniaplikace („funkce sociálních sítí“). Tyto funkce sociálních sítí mohou shromažďovat určité osobní údaje, jako je například vaše IP adresa nebo údaj o tom, na jaké stránce našeho webu se nacházíte, a mohou nastavit soubor cookie, který umožní jejich správné fungování. Funkce sociálních sítí jsou buď hostovány třetími stranami, nebo jsou hostovány přímo na našich službách. Vaše interakce s těmito funkcemi třetích stran se řídí jejich zásadami, nikoli našimi.

Naše služby vám dále mohou nabízet možnost sdílet vaše osobní údaje přímo s třetími stranami, například pomocí technik vkládání stránek do rámců za účelem předávání obsahu externím poskytovatelům služeb nebo jiným stranám nebo za účelem získávání jejich obsahu při zachování celkového vzhledu našeho webu a služeb („rámce“). Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete vstoupit do interakce nebo sdílet osobní údaje prostřednictvím těchto rámců, poskytujete tyto údaje vlastně těmto třetím stranám a nikoli nám, a tyto interakce a sdílení se tedy řídí zásadami těchto třetích stran a nikoli našimi.

4.4.

Vývojáři App Market: V rámci našeho programu App Market umožňujeme externím vývojářům („externí vývojář(i)“), aby ve spolupráci se společností Wix vyvíjeli a nabízeli své vlastní aplikace prostřednictvím tržiště Wix App Market („aplikace třetích stran“).

Každý externí vývojář je vázán smlouvou partnerského programu Wix App Market, která mimo jiné zahrnuje omezení týkající se toho, jak mohou přistupovat k osobním údajům, které jim nebo nám poskytnete vy a/nebo uživatelé uživatelů, jak je mohou ukládat, sdílet a používat (podrobněji jsou omezení popsána v podmínkách užívání Wix App Market).

Než se rozhodnete instalovat a používat aplikaci třetí strany, doporučujeme vám seznámit se se zásadami ochrany osobních údajů, které jsou u takové aplikace uvedeny, a případně požádat externí vývojáře o vysvětlení, pokud jej potřebujete. Společnost Wix nemá žádný vliv na jednání nebo zásady externích vývojářů a nenese za ně odpovědnost a aplikace třetích stran používáte na vlastní riziko.

Vy sami nesete výlučnou odpovědnost za to, abyste uživatele uživatelů informovali o shromažďování, zpracování a používání jejich údajů a sdělili jim, že jejich údaje budou předávány společnosti Wix, která je bude zpracovávat vaším jménem.

4.5.

Dceřiné a přidružené společnosti Wix: Vaše osobní údaje můžeme sdílet interně v rámci naší skupiny společností pro účely popsané v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Když pro vás (a uživatele uživatelů) zajišťujeme a poskytujeme své služby, můžeme například vaše osobní údaje sdílet s naší dceřinou společnost sídlící v USA Wix.com Inc.

Předávání osobních údajů ze strany dceřiných a přidružených společností Wix v Evropské unii a Švýcarsku naší dceřiné společnosti v USA splňuje požadavky dohod Privacy Shield mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA.

4.6.

Ve spojitosti se změnou ovládání společnosti: Dále platí, že pokud by u společnosti Wix nebo u některé z jejích přidružených společností došlo ke změně ovládání, například formou fúze, akvizice nebo odkoupení podstatné části aktiv, mohou být vaše osobní údaje sdíleny se stranami, které jsou do takové transakce zapojeny.

4.7.

Na základě vašich dalších pokynů: Wix může dále sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami pro jiné účely na základě vašich dalších pokynů nebo s vaším výslovným souhlasem.

4.8.

5. Kde vaše osobní údaje ukládáme?

Osobní údaje uživatelů a osobní údaje uživatelů uživatelů mohou být uloženy v datových střediscích, která se nacházejí ve Spojených státech amerických, Irsku, Jižní Koreji, na Tchaj-wanu a v Izraeli. Pro účely náležitého poskytování našich služeb, nebo pokud to požadují zákony (viz vysvětlení níže), můžeme v případě nutnosti využívat i další země.

Společnost Wix.com Ltd. sídlí v Izraeli, který podle posouzení Evropské komise zajišťuje odpovídající úroveň zabezpečení pro osobní údaje rezidentů členských států EU.

Přidružené společnosti Wix a externí poskytovatelé služeb, kteří vaše osobní údaje ukládají nebo je zpracovávají jménem společnosti Wix, jsou smluvně vázáni, aby trvale zajišťovali ochranu a zabezpečení těchto osobních údajů v souladu se standardy odvětví a bez ohledu na případné nižší požadavky, které mohou ukládat právní předpisy v jejich zemích.

5.1.

#ItsThatEasy

Osobní údaje můžeme ukládat a zpracovávat v USA, Evropě, Izraeli nebo v jiných zemích, ať už vlastními silami nebo s pomocí našich přidružených společností či poskytovatelů služeb.

Informace o dohodách Privacy Shield mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA

Společnost Wix je zapojena do programů dohod Privacy Shield mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA a disponuje certifikáty o splnění jejich podmínek. Společnost Wix se zavázala nakládat se všemi osobními údaji, které přijímá z členských zemí Evropské unie (EU) a ze Švýcarska, v souladu s programem Privacy Shield a s jeho platnými zásadami. Podrobnější informace o programu Privacy Shield jsou k dispozici na stránce seznamu Privacy Shield, který vede Ministerstvo obchodu USA, zde.

Společnost Wix odpovídá za zpracování osobních údajů, které přijímá v rámci programu Privacy Shield, i za jejich následné předávání třetím stranám, které jednají jako její zástupci. Společnost Wix dodržuje zásady Privacy Shield pro veškeré další předávání osobních údajů z EU, včetně ustanovení o odpovědnosti za další předávání.

Ve vztahu k osobním údajům, které přijímá nebo předává v rámci programu Privacy Shield, spadá společnost Wix do působnosti regulačních donucovacích orgánů Federální obchodní komise USA (FTC). Za určitých okolností může být společnost Wix požádána, aby předala osobní údaje na základě zákonných požadavků veřejných orgánů, mimo jiné v zájmu zajištění národní bezpečnosti nebo splnění požadavků donucovacích orgánů, a pokud to místní zákony o ochraně osobních údajů dovolují, pak těmto požadavkům vyhoví.

Pokud máte nevyřešenou otázku týkající se ochrany soukromí nebo používání údajů, na kterou jsme vám neposkytli uspokojivou odpověď, obraťte se laskavě (bezplatně) na našeho poskytovatele řešení sporů s třetími stranami v USA na adrese https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

Za určitých okolností, které jsou podrobněji popsány na stránkách programu Privacy Shield, můžete využít závazné rozhodčí řízení v případě, že byly vyčerpány ostatní postupy pro řešení sporů.

Na požádání vám společnost Wix poskytne informace o tom, zda vedeme nějaké vaše osobní údaje. Máte možnost ke svým osobním údajům získat přístup, opravit je nebo požádat o jejich výmaz – v takovém případě se řiďte pokyny v článcích nápovědy „Získání údajů vašeho účtu Wix“ nebo „Trvalé odstranění účtu Wix“. Na vaši žádost odpovíme ve lhůtě, kterou stanoví místní zákony, případně v přiměřené časové lhůtě.

​Upozorňujeme, že při trvalém odstranění účtu Wix dojde k vymazání všech vašich osobních údajů z databází společnosti Wix. Po dokončení tohoto procesu nemůžete nadále používat naše služby a váš uživatelský účet a veškeré jeho údaje budou trvale odstraněny a společnost Wix nebude schopna v budoucnu váš účet obnovit nebo vyhledat vaše osobní údaje. Pokud se v budoucnu obrátíte na podporu společnosti Wix, systém váš účet nerozpozná a pracovníci podpory nebudou schopni odstraněný účet vyhledat.

5.2.

Poskytovatelé služeb uchovávání údajů společnosti Wix jsou smluvně vázáni vaše údaje chránit a zabezpečit.

Společnost Wix mimo jiné dodržuje zásady dohod Privacy Shield mezi EU a USA a mezi Švýcarskem a USA, a dále tak chrání a zlepšuje soukromí našich uživatelů.

Povinnost místního uložení údajů: Pokud bydlíte nebo sídlíte v zemi, kde platí povinnost „místního uložení údajů“ (tj. požadavek, aby osobní údaje jejích rezidentů byly uloženy na území této země), a my se o této skutečnosti dozvíme, můžeme vaše osobní údaje ukládat na takto vymezeném území, pokud se na nás tato právní povinnost vztahuje.

Berete na vědomí, že v takovém případě můžeme nadále shromažďovat, ukládat a používat vaše osobní údaje jinde, včetně Spojených států amerických, jak je vysvětleno výše.

5.3.

#ItsThatEasy

Některé země vyžadují, abychom osobní údaje jejich rezidentů ukládali a uchovávali v těchto zemích.

​Tyto osobní údaje můžeme také shromažďovat, zpracovávat, ukládat a používat jinde, včetně USA.

6. Osobní údaje uživatelů uživatelů

Společnost Wix může shromažďovat, ukládat a zpracovávat určité osobní údaje uživatelů uživatelů („údaje uživatelů uživatelů“), a to výhradně jménem našich uživatelů a na základě jejich pokynů. Každý z našich uživatelů může například importovat své e-mailové adresy ze služeb třetích stran, jako je například Gmail, nebo prostřednictvím svého uživatelského webu jinak shromažďovat a spravovat kontaktní údaje. Tyto kontaktní údaje jsou poté uloženy u společnosti Wix jménem jejích uživatelů.

Pro tyto účely plní společnost Wix funkci „zpracovatele“ a považuje se za „zpracovatele údajů uživatelů uživatelů“ a nikoli za jejich „správce“ (jak jsou oba tyto termíny uvedené v uvozovkách definovány v obecném nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie („GDPR“)).

Uživatelé, kteří tyto uživatelské weby řídí a provozují, se považují za „správce“ těchto údajů uživatelů uživatelů a odpovídají za dodržování všech zákonů a předpisů, které se mohou vztahovat na shromažďování a správu těchto údajů uživatelů uživatelů, včetně veškeré legislativy o ochraně soukromí a osobních údajů ve všech relevantních zemích. 

Vy sami odpovídáte za zabezpečení, integritu a oprávněné používání osobních údajů týkajících se uživatelů uživatelů a za získání souhlasů, povolení a zajištění veškerých požadovaných práv subjektů údajů a za oznámení

o spravedlivém zpracování, jak je to pro shromažďování a používání těchto osobních údajů požadováno.

Společnost Wix nemůže poskytovat uživatelům ani uživatelům uživatelů právní poradenství, přesto však doporučujeme, aby všichni uživatelé na svých uživatelských webech zveřejnili a pravidelně aktualizovali jasné a úplné zásady ochrany osobních údajů v souladu s příslušnými zákony a předpisy, a všem uživatelům uživatelů doporučujeme, aby si tyto zásady pečlivě přečtli, ujistili se, že jim rozumí a že s nimi, pokud to příslušné zákony požadují, souhlasí.

Podrobnější informace o tom, jak může společnost Wix nakládat s osobními údaji uživatelů uživatelů, (které mohou být relevantní pro konkrétní oznámení, které zveřejňujete pro své uživatele uživatelů, nebo pro souhlas, který od nich získáváte), jsou uvedeny v článcích 4, 12 a 13.

Pokud jste návštěvník, uživatel nebo zákazník některého z našich uživatelů, přečtěte si laskavě následující informace: Společnost Wix není v žádném přímém vztahu k uživatelům uživatelů, jejichž osobní údaje zpracovává. Pokud jste návštěvník, uživatel nebo zákazník některého z našich uživatelů a přejete si vznést jakýkoli požadavek nebo dotaz týkající se vašich osobních údajů, obraťte se laskavě přímo na tohoto (tyto) uživatele. Pokud chcete například požádat o přístup k osobním údajům, které společnost Wix zpracovává jménem svých uživatelů, nebo o opravu, změnu nebo vymazání nepřesných osobních údajů, směřujte svůj požadavek příslušnému uživateli (který je „správcem“ těchto údajů). Pokud naši uživatelé požádají společnost Wix, aby některé osobní údaje uživatelů uživatelů vymazala, budeme na takový požadavek po ověření včas reagovat v souladu s příslušnými zákony (například do třiceti (30) dnů podle GDPR). Pokud nám náš uživatel nevydá jiný pokyn, budeme osobní údaje uživatelů uživatelů uchovávat po dobu uvedenou níže v článku 12.

#ItsThatEasy

Společnost Wix může shromažďovat a zpracovávat osobní údaje týkající se uživatelů uživatelů.

Děláme to výhradně jménem našich uživatelů a na základě jejich pokynů.

Výhradní odpovědnost za osobní údaje uživatelů uživatelů nesou naši uživatelé, a to včetně legálnosti, zabezpečení a integrity těchto osobních údajů.

Společnost Wix není v žádném přímém vztahu s uživateli uživatelů. Pokud jste uživatelem našeho uživatele, obraťte se laskavě přímo na vlastníka webu.

7. Používání souborů cookies a dalších technologií třetích stran

My a naši externí poskytovatelé služeb používáme soubory cookies a další podobné technologie („cookies“), a to pro účely poskytování našich služeb a zajištění jejich řádného fungování, pro analýzy naší výkonnosti a marketingových aktivit a pro přizpůsobení vaší uživatelské zkušenosti.

Podrobnější informace o tom, jak je používáme a jak je můžete spravovat, najdete v našich zásadách používání souborů cookies.

Upozorňujeme, že naše postupy neměníme v reakci na signál „Do Not Track“ v záhlaví HTTP z prohlížeče nebo mobilní aplikace, většina prohlížečů ale umožňuje spravovat soubory cookies, včetně nastavení toho, zda je přijímat a jak je odstraňovat. Ve většině prohlížečů je možné nastavit upozornění, pokud soubor cookie obdržíte, nebo můžete ve svém prohlížeči soubory cookies zablokovat.

#ItsThatEasy

My a některé externí služby můžeme v rámci našich služeb používat soubory cookies a podobné sledovací technologie.

Tyto technologie se používají zejména pro účely zajištění stability, bezpečnosti, funkčnosti či výkonnosti a pro reklamní účely.

8. Sdělení od společnosti Wix

8.1. Propagační sdělení

Vaše osobní údaje můžeme používat k tomu, abychom vám zasílali propagační obsah a sdělení prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, notifikací na naší platformě, marketingových telefonátů a podobných forem komunikace ze strany společnosti Wix nebo našich partnerů (kteří jednají naším jménem).

Pokud si tato propagační sdělení nebo telefonáty přijímat nepřejete, můžete o tom společnost Wix kdykoli informovat nebo postupovat podle pokynů pro „odhlášení“ nebo ZASTAVENÍ, které jsou součástí rozesílaných propagačních sdělení.

8.2. Sdělení o službách a fakturaci

Společnost Wix vás také může kontaktovat s důležitými informacemi o našich službách nebo o využívání těchto služeb z vaší strany.

Můžeme vám například zaslat oznámení (pomocí jakéhokoli prostředku, který máme k dispozici), pokud je některá ze služeb dočasně nedostupná z důvodu údržby; odpovídat na vaše požadavky na službu podpory nebo e-maily; zasílat vám upomínky nebo upozornění na nadcházející nebo opožděné platby za aktuálně odebírané nebo nadcházející služby; předávat stížnosti týkající se zneužití vašeho uživatelského webu; nebo vás informovat o podstatných změnách našich služeb.

​Je důležité, abyste vždy měli možnost tyto zprávy přijímat. Z tohoto důvodu není možné se od rozesílání těchto sdělení ohledně služeb a fakturace odhlásit, s výjimkou případů, kdy již nejste uživatelem služeb Wix (přestanete jím být, když deaktivujete svůj účet).

#ItsThatEasy

Můžeme vám zasílat propagační sdělení a obsah. Přijímání propagačních sdělení můžete snadno ukončit – stačí nás kontaktovat nebo využít nabízené možnosti odhlášení.

​Můžeme se na vás také obracet se zprávami nebo obsahem, které se týkají služeb a fakturace. Zasílání těchto zpráv odhlásit nemůžete.

9. Vaše práva ve vztahu k vašim osobním údajům

Společnost Wix souhlasí, že je nanejvýš důležité, abyste nad svými osobními údaji měli kontrolu. V souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů platnými v různých částech světa přijímá společnost Wix taková opatření, abyste měli možnost požádat o přístup ke svým osobním údajům, získat jejich kopii, požádat o jejich aktualizaci, úpravu, výmaz nebo o omezení jejich používání.

Před tím, než vaší žádosti vyhovíme, vás můžeme požádat o doplňující informace pro účely potvrzení vaší totožnosti a zabezpečení. Pokud to zákony dovolují, vyhrazujeme si právo tyto služby zpoplatnit (např. pokud je váš požadavek neodůvodněný nebo nepřiměřený).

Máte právo podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů (přesto doporučujeme, abyste se nejprve obrátili na nás).

Pokud jste uživatelem služeb Wix a přejete si získat kopii osobních údajů (vašich nebo vašich uživatelů uživatelů), které jsou u nás uloženy, požádat o přístup k těmto údajům a/nebo o jejich opravu nebo pokud si chcete vyžádat seznam (případných) osobních údajů, které jsme předali třetím stranám pro účely přímého marketingu, postupujte laskavě podle pokynů, které jsou uvedeny v článcích nápovědy „Získání údajů vašeho účtu Wix“ nebo „Trvalé odstranění účtu Wix“. Svou žádost můžete také zaslat poštou na adresu Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vaší žádosti bez odkladů vyhověli (kromě případů, kdy vás požádáme o další informace potřebné ke splnění požadavku), s přihlédnutím k právním a dalším příslušným okolnostem.

​Upozorňujeme, že při trvalém odstranění účtu Wix dojde k vymazání všech vašich osobních údajů z databází společnosti Wix. Po dokončení tohoto procesu nemůžete nadále využívat žádné ze svých služeb Wix, váš účet a veškeré jeho údaje budou trvale odstraněny a společnost Wix nebude schopna v budoucnu váš účet obnovit nebo vyhledat vaše údaje. Pokud se v budoucnu obrátíte na naši podporu, systém váš účet nerozpozná a pracovníci podpory nebudou schopni odstraněný účet vyhledat.

#ItsThatEasy

Můžete požádat o přístup ke svým osobním údajům, které jsou u nás uloženy, vyžádat si jejich kopii, požádat o jejich aktualizaci, úpravu nebo výmaz, případně o omezení jejich využívání. Stačí, když nám pošlete e-mail nebo vyplníte náš formulář pro GDPR. Své osobní údaje můžete také opravit a/nebo aktualizovat v nastavení svého účtu nebo webu. Své osobní údaje můžete vymazat odstraněním celého svého účtu. Na vaše žádosti budeme reagovat v přiměřené lhůtě.

10. Doplňující informace pro rezidenty Kalifornie

Pokud jste rezidentem státu Kalifornie a využíváte naše služby, můžete mít na základě zákona California Consumer Privacy Act (kalifornský zákon o ochraně soukromí spotřebitelů – „CCPA“) právo požádat o přístup ke svým osobním údajům a o jejich výmaz. 

Pokud chcete uplatnit právo požádat o přístup ke svým osobním údajům nebo o jejich výmaz, pročtěte si výše uvedený článek 9. Na základě uplatnění jakýchkoli práv v oblasti ochrany soukromí, která můžete mít podle tohoto článku, nikoho nediskriminujeme.

Společnost Wix neprodává osobní údaje uživatelů třetím stranám ve smyslu zákona CCPA.

Jak je uvedeno výše v článku 6, může společnost Wix shromažďovat, ukládat a zpracovávat určité osobní údaje uživatelů uživatelů, a to výhradně jménem našich uživatelů a na základě jejich pokynů. Pro tyto účely plní společnost Wix funkci „poskytovatele služeb“ a považuje se za „poskytovatele služeb“ a nikoli za „podnik“ (jak jsou oba tyto termíny uvedené v uvozovkách definovány v zákoně CCPA). Společnost Wix osobní údaje vašich zákazníků (uživatelů uživatelů) neprodává a nebude prodávat.

Uživatelé služeb, kteří jsou rezidenty Kalifornie a jsou starší 18 let, mohou požádat o odstranění obsahu, který zveřejnili, zasláním e-mailu na adresu privacy@wix.com a my této žádosti vyhovíme. Všechny žádosti musí být v předmětu e-mailové zprávy označeny jako „California Removal Request“ (žádost o odstranění – Kalifornie). Všechny žádosti musí obsahovat popis obsahu, který chcete odstranit, a informace, které nám přiměřeně umožní tento obsah vyhledat. Žádosti o odstranění obsahu podle kalifornského práva nepřijímáme poštou, telefonicky nebo faxem. Neneseme odpovědnost za oznámení, která nejsou náležitě označena nebo odeslána, a pokud nám neposkytnete odpovídající informace, je možné, že nebudeme schopni na takovou žádost reagovat. Upozorňujeme, že vaše žádost není zárukou úplného nebo komplexního odstranění materiálu. Materiály, které jste zveřejnili, může například dále publikovat nebo převzít jiný uživatel nebo třetí strana.

#ItsThatEasy

Rezidenti státu Kalifornie mohou využít své právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich výmaz. Pokud o to chcete požádat, (i) navštivte náš web nebo (ii) nám pošlete e-mail.

11. Dotazy a stížnosti

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se shromažďování, používání nebo předávání osobních údajů z naší strany nebo pokud se domníváte, že jsme tyto zásady ochrany osobních údajů, případně příslušné předpisy o ochraně osobních údajů nedodrželi, obraťte se na nás – naše kontaktní údaje jsou uvedeny na konci těchto zásad.

Náš tým pověřence pro ochranu osobních údajů stížnost vyšetří a stanoví, zda k porušení došlo a jaké kroky budou případně přijaty. Ke každé stížnosti ohledně ochrany osobních údajů přistupujeme vážně a vynaložíme maximální úsilí, abychom vaši stížnost vyřešili rychle a v souladu s příslušnými zákony.

Kdykoli můžete podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů, doporučujeme však, abyste se nejprve obrátili na nás – pokusíme se vše vyřešit.

#ItsThatEasy

Můžete kdykoli podat stížnost u svého místního dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů. Nejprve nás prosím kontaktujte, abychom se mohli pokusit váš problém vyřešit.

12. Uchovávání údajů

Vaše osobní údaje (a také osobní údaje uživatelů uživatelů) můžeme uchovávat, dokud je aktivní váš uživatelský účet, jak je to uvedeno v těchto zásadách ochrany osobních údajů, případně jinak, jak je to zapotřebí, abychom vám mohli poskytovat služby.

Vaše osobní údaje si můžeme nadále ponechat i poté, co deaktivujete svůj uživatelský účet a/nebo přestanete využívat určité služby, pokud je to přiměřeně nezbytné pro dodržení našich právních povinností, řešení sporů týkajících se našich uživatelů nebo uživatelů uživatelů, předcházení podvodům a zneužívání, vynucování našich smluv a/nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů.

​Máme zavedeny zásady pro uchovávání údajů, kterými se řídíme ve vztahu k osobním údajům v naší péči.

#ItsThatEasy

Vaše osobní údaje si můžeme ponechat, dokud je aktivní váš účet, a podle potřeby i déle (například pokud máme ze zákona povinnost je uchovávat delší dobu nebo je potřebujeme pro účely ochrany našich zájmů).

13. Bezpečnost

Společnost Wix zavedla bezpečnostní opatření na ochranu osobních údajů, které s námi sdílíte, a to včetně fyzických, elektronických a procesních opatření. Mimo jiné nabízíme k většině oblastí našich služeb bezpečný přístup prostřednictvím protokolu HTTPS; přenos citlivých platebních údajů (například čísla kreditní karty) prostřednictvím nákupních kanálů, které využíváme, je chráněn šifrovaným spojením SSL/TLS v souladu se standardy odvětví; a pravidelně obnovujeme certifikaci PCI DSS (datový bezpečnostní standard odvětví platebních karet). Pravidelně také monitorujeme potenciální zranitelná místa našich systémů a sledujeme, zda nedošlo k útoku, pravidelně vyhledáváme nové způsoby a externí služby, které by nám pomohly zvýšit bezpečnost našich služeb a zlepšit ochranu soukromí našich návštěvníků a uživatelů.

Bez ohledu na přijatá opatření a úsilí, které společnost WIx vynakládá, nemůžeme zaručit a nezaručujeme absolutní ochranu a bezpečnost vašich osobních údajů, osobních údajů uživatelů uživatelů ani jiných informací, které nahrajete, zveřejníte nebo jinak sdílíte se společností Wix nebo s kýmkoli jiným. Doporučujeme vám nastavit si pro uživatelský účet a uživatelský web silné heslo a nám ani nikomu jinému nepředávat citlivé osobní údaje, pokud se domníváte, že by vám jejich zveřejnění mohlo způsobit značné nebo nenapravitelné škody.

Dále s ohledem na to, že některé oblasti našich služeb jsou méně bezpečné než ostatní (například pokud zadáte požadavek na fóru podpory jako „veřejný“, nikoli jako „soukromý“, nebo pokud přejdete na stránku, která nepoužívá protokol SSL), a protože e-mail a okamžité zasílání zpráv (instant messaging) se nepovažují za bezpečné formy komunikace, žádáme vás a doporučujeme vám, abyste nesdíleli osobní údaje v žádné z těchto oblastí a žádnou z těchto metod.

V případě jakýchkoli dotazů ohledně bezpečnosti našich služeb se na nás neváhejte obrátit na adrese privacy@wix.com.

#ItsThatEasy

Společnosti Wix záleží na bezpečnosti osobních údajů našich zákazníků a pro jejich ochranu děláme vše, co můžeme.

Protože však nemůžeme zaručit absolutní ochranu, doporučujeme vám, abyste byli opatrní, nastavili si pro svůj účet silné heslo a neuváděli citlivé údaje, které by vás v případě odhalení mohly hodně poškodit.

14. Webové stránky třetích stran

Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné weby nebo služby. Za postupy těchto webů nebo služeb v oblasti ochrany osobních údajů neneseme žádnou odpovědnost. Doporučujeme vám, abyste při opuštění našich služeb byli ostražití a seznámili se s prohlášením o ochraně osobních údajů každého webu a služby, které navštívíte, než jim poskytnete své osobní údaje. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na takto odkazované weby a služby třetích stran.

#ItsThatEasy

Naše služby mohou obsahovat odkazy na jiné weby nebo služby.

15. Žádosti o zaměstnání u společnosti Wix

Společnost Wix vítá všechny kvalifikované uchazeče, kteří chtějí požádat o volné místo zveřejněné na adrese https://www.wix.com/jobs, a to tak, že nám zašlou své kontaktní údaje a životopis („údaje uchazečů“) prostřednictvím příslušného formuláře žádosti o zaměstnání nebo prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným uvedeným způsobem.

Chápeme, že ochrana soukromí a diskrétnost jsou pro naše uchazeče velmi důležité, a zavázali jsme se nakládat s údaji uchazečů jako s důvěrnými a používat je výhradně pro interní náborové účely společnosti Wix (například pro identifikaci uchazečů, vyhodnocení jejich žádostí, rozhodování o přijetí a uzavření pracovního poměru nebo kontaktování uchazečů telefonicky či písemnou cestou).

Upozorňujeme, že společnost Wix si může ponechat údaje uchazečů, které jí byly zaslány, nejdéle dva roky po obsazení nebo uzavření pozice, o kterou uchazeč žádal. Je tomu tak proto, abychom mohli uchazeče znovu posoudit ve vztahu k dalším pozicím a příležitostem u společnosti Wix; abychom mohli jejich údaje uchazeče znovu využít, pokud podají další žádost; a pokud uchazeče přijmeme, můžeme je využít pro další pracovněprávní a obchodní účely související s prací uchazeče ve společnosti Wix.

Pokud jste v minulosti předali společnosti Wix své údaje uchazeče a nyní si přejete získat k nim přístup, aktualizovat je nebo zajistit jejich výmaz ze systémů společnosti Wix, kontaktujte nás prosím na adrese jobs@wix.com.

#ItsThatEasy

Vítáme všechny kvalifikované uchazeče o práci, kteří nás zasláním kontaktních údajů a životopisu žádají o některou z volných pozic.

Tyto osobní údaje použijeme výhradně pro naše interní náborové, pracovněprávní a obchodní účely.

16. Veřejná fóra a obsah uživatelů

Naše služby nabízejí veřejně přístupné blogy, komunitní části a fóra podpory. Nezapomínejte, že jakékoli osobní údaje, které v těchto částech uvedete, mohou číst, shromažďovat a používat i další osoby, které k těmto částem přistupují. Pokud chcete požádat o odstranění vašich osobních údajů z našich blogů, komunitních částí nebo fór, obraťte se na nás na adrese privacy@wix.com. V některých případech se může stát, že vaše osobní údaje z těchto částí nebudeme moci odebrat. Pokud například využijete ke zveřejnění komentáře aplikaci třetí strany (např. plugin aplikace sociální sítě Facebook) v době, kdy jste přihlášeni ke svému souvisejícímu profilu u této třetí strany, musíte se přihlásit do této aplikace nebo kontaktovat jejího poskytovatele, pokud si přejete odstranit osobní údaje, které jste na takové platformě zveřejnili.

V každém případě doporučujeme nepublikovat (žádným způsobem) žádné osobní údaje, které nechcete sdílet veřejně.

Pokud na svůj uživatelský účet nahrajete nebo na svém uživatelském webu zveřejníte a/nebo jakýmkoli jiným způsobem poskytnete v rámci využíváni našich služeb jakýkoli obsah, činíte tak na vlastní riziko.

Zavedli jsme přiměřená bezpečnostní opatření na ochranu vašich osobních údajů. Nemáme však kontrolu nad jednáním ostatních uživatelů nebo příslušníků veřejnosti, kteří mohou k vašemu uživatelskému obsahu přistupovat, a neodpovídáme za případy, kdy někdo obejde nastavení soukromí nebo bezpečnostní opatření, které jsme my nebo vy zavedli pro váš uživatelský web (například pro části vašeho uživatelského webu chráněné heslem). Chápete a berete na vědomí, že i poté, co uživatelský obsah my či vy odstraníme, mohou jeho kopie zůstat nadále viditelné na stránkách v mezipaměti nebo na archivovaných stránkách nebo v případech, kdy třetí strany (včetně uživatelů uživatelů) takový uživatelský obsah zkopírovali nebo uložili. Jednoduše řečeno: doporučujeme nenahrávat a nepublikovat jakékoli informace, které nechcete šířit veřejně.

#ItsThatEasy

Neuvádějte žádné osobní údaje ve veřejných částech našich služeb ani na svém vlastním webu, pokud nechcete, aby byly veřejně dostupné.

17. Aktualizace a výklad

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžeme aktualizovat podle požadavků příslušných zákonů a tak, aby odpovídaly našim postupům v oblasti shromažďování, používání a ukládání osobních údajů. Pokud provedeme změny, které budeme považovat za „podstatné“ (výlučně podle našeho uvážení v dobré víře), budeme vás o tom informovat (pomocí některého ze způsobů oznamování uvedených v odstavci 15.3 podmínek používání), než taková změna vstoupí v účinnost. Ve vztahu k aktualizovaným zásadám ochrany osobních údajů vás budeme v souladu s příslušnými právními předpisy informovat, požádáme vás o souhlas a/nebo přijmeme další opatření. Doporučujeme vám pravidelně kontrolovat tuto stránku, kde najdete nejnovější informace o našich postupech v oblasti ochrany osobních údajů. Není-li uvedeno jinak, vztahují se naše nejaktuálnější zásady ochrany osobních údajů na všechny údaje, které o vás a o uživatelích uživatelů máme, ve vztahu k našemu webu, aplikacím Wix, mobilním aplikacím i dalším službám.

Nadpisy, podnadpisy nebo názvy článků použité v těchto zásadách a vysvětlení nebo shrnutí uvedená vpravo ve sloupci „#ItsThatEasy“ jsou zařazeny pouze pro usnadnění a nijak neslouží k definování nebo vysvětlení příslušných článků nebo ustanovení ani pro nás nejsou žádným způsobem závazné.

​Tyto zásady ochrany osobních údajů byly sepsány v anglickém jazyce a mohou být pro vaše pohodlí přeloženy do dalších jazyků. Jiné jazykové verze si můžete zobrazit a prohlédnout změnou nastavení jazyka webu Wix. Pokud je přeložená verze (v jiném jazyce než v angličtině) těchto zásad ochrany osobních údajů jakkoli v rozporu s anglickou verzí, mají přednost ustanovení verze v anglickém jazyce.

#ItsThatEasy

Tyto zásady můžeme kdykoli změnit. O změnách vás budeme informovat v souladu s příslušnými právními předpisy.

Právně závazný je pouze levý sloupec (tento sloupec slouží pouze pro ujasnění).

​Přeložené verze (v jiných jazycích než angličtině) těchto podmínek jsou uvedeny pouze pro usnadnění.

18. Jak nás kontaktovat

Pokud máte jakékoli dotazy ohledně těchto zásad ochrany osobních údajů nebo si přejete uplatnit některé ze svých práv popsaných v článcích 9 nebo 10, postupujte podle těchto článků nebo kontaktujte tým pověřence pro ochranu osobních údajů na adrese privacy@wix.com. Případné stížnosti týkající se užívání vašich osobních údajů se vynasnažíme vyřešit v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Můžete nás také kontaktovat poštou na adresách:

 • 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Izrael; nebo

 • 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158, USA.

Pro účely GDPR (článek 27) můžete kontaktovat našeho zástupce pro EU na adrese Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Irsko.

bottom of page